Delta i vår undersøkelse – gi dine innspill

Stiftelsen Norges Varemesse ønsker å bygge en ny bydel i Lillestrøm.

Planen er at dagens område rundt NOVA Spektrum (tidl. Norges Varemesse) skal bli til en levende bydel med boliger, byscene, serveringssteder, handel og annen næringsvirksomhet.

I den forbindelse har det blitt utarbeidet en digital undersøkelse. Der kan du kan komme med innspill til hvordan dette kan bli en attraktiv bydel, både for nærmiljøet i Lillestrøm, for bedriftsetableringer og for alle de som besøker NOVA Spektrum.

Her finner du den digitale undersøkelsen.

Ved å besvare blir du med i trekningen av to gratisbilletter til et av NOVA Spektrums egne arrangementer. I alt trekker vi ut fem vinnere!

Undersøkelsen er utarbeidet av Léva Urban Design på oppdrag for Stiftelsen Norges Varemesse. Undersøkelsen er rettet mot både de som har en tilknytning til Lillestrøm generelt, og de som kun er brukere av Lillestrøm og NOVA Spektrum i forbindelse med arrangement.

NOVA Spektrum og området rundt med ny bebyggelse.
NOVA Spektrum, parkeringsplassen og området rundt i dag.

Om Stiftelsen Norges Varemesse

Stiftelsen Norges Varemesse eier og driver NOVA Spektrum i Lillestrøm og Oslo Spektrum.

Stiftelsens formål er å fremme næringslivet, kulturlivet og organisasjonslivet ved å eie og utvikle møteplasser som bidrar til økt handel, kunnskapsdeling og inspirasjon.

Share this: