Vi utvikler oss sammen med Lillestrøm

Lillestrøm er mulighetenes kommune. Alle befolkningsprognoser viser at befolkningen på Romerike vil fortsette å vokse kraftig frem mot 2040. Flere mennesker må bety flere jobber, flere kafeer og restauranter, mer byliv og flere boliger.

I Stiftelsen Norges Varemesse er vi stolt av å bidra med verdifulle arbeidsplasser og aktivitet som kommer hele kommunen til gode.

Årlig tar vi imot 500.000 gjester til Lillestrøm. Det må være et mål fremover at flere av våre gjester spiser, handler, benytter seg av kulturtilbudet og overnatter i Lillestrøm. Slikt blir det arbeidsplasser, byliv og skatteinntekter til velferd av.

En utvikling som gir mer kraft til Lillestrøm kommune vil være selvforsterkende. Vi tror den kommunen kan dyrke de unike kvalitetene i ulike deler av kommunen, samtidig som Lillestrøm by får kraft til å tiltrekke seg næringsliv, offentlige institusjoner og kulturliv.

Utbyggingen vil utelukkende forgå der det i dag er parkeringsplass. Dermed kan Lillestrøm kommune vokse videre uten å bygge ned en eneste kvadratmeter matjord. Dermed tar vi vare på de beste kvalitetene ved kommunen samtidig som vi gir kraft og liv til byen vår.

Lillestrøm NXT gir plass til flere innbyggere, bedriftsetableringer og institusjoner med jobber og mer verdiskapning som kan bli til velferd og fellesskap i hele kommunen.

Share this: