2.400 nye arbeisplasser og 1.500 nye innbyggere

Grønn og urban bydel rundt NOVA Spektrum kan skape 2.400 arbeidsplasser og 94 millioner til velferd i nye Lillestrøm kommune

Stiftelsen Norges Varemesse, som eier og driver NOVA Spektrum, planlegger å bygge en ny bydel med boliger, kontorer og annen næringsvirksomhet på det som i dag er parkeringsplassen utenfor varemessa. Nå viser en rykende fersk rapport fra Menon at en utvikling med boliger og næringslokaler vil skape enorme verdier for Lillestrøm-samfunnet.

Vi vil bidra til å utvikle nye Lillestrøm kommune. Du skal merke de positive effektene av en ny, grønn og urban bydel i Lillestrøm enten du bor i Fet, Skedsmo eller Sørum.

Hovedfunn fra rapporten viser at Lillestrøm NXT vil skape:

 • 94 millioner kroner i økte skatteinntekter til nye Lillestrøm kommune
 • 2400 nye arbeidsplasser i kommunen
 • 9 milliarder i årlig verdiskapning

Nye arbeidsplasser og økte skatteinntekter til den nye kommunen vil gi bedre velferd og bidra til å posisjonere Lillestrøm som en av landets mest attraktive kommuner, sier administrerende direktør i Stiftelsen Norges Varemesse, Gunn Helen Hagen.

Hva er Lillestrøm NXT?

Nye Lillestrøm kommune vil øke kraftig i innbyggertall frem mot 2040. Lillestrøm NXT innebærer bygging av over 50.000 kvm næringseiendom og 60.000 kvm attraktive og moderne leiligheter. Årlig mottar kommunen en halv million besøkende til NOVA Spektrum. Stiftelsen Norges Varemesse har som ambisjon å skape en opplevelse av å ha kommet til «rett sted» når gjestene ankommer Lillestrøm. Prosjektet tar sikte på å utvikle et nærområde med urbane kvaliteter – på en måte som tilfører noe nytt og positivt til både Lillestrøm, NOVA Spektrum og Stiftelsen Norges Varemesse

Et vitalt Lillestrøm med spennende næringsliv, yrende kafe- og gateliv og flere fastboende i umiddelbar nærhet til messeområdet vil bidra til en bedre helhetsopplevelse for våre gjester. Enkelt sagt betyr dette at det som er bra for Lillestrøm er bra for NOVA Spektrum, sier Hagen.

Lillestrøm NXT skal gjøre Lillestrøm til en av landets mest attraktive kommuner

Ifølge forslaget til ny kommuneplan skal Lillestrøm utvikles til «en av landets mest attraktive bosteds- og etableringskommuner». Flere fastboende og nytt næringsliv, yrende gateliv og urbane kvaliteter i umiddelbar nærhet til messeområdet vil være et viktig bidra til å nå dette målet. Samtidig er Stiftelsen Norges Varemesse opptatt av at utviklingen ikke bare skal komme folk i Lillestrøm by til gode.

Prosjektet skal bidra til å styrke Lillestrøm by som et attraktivt knutepunkt i vår egen kommune. Det må bli slutt på at folk trenger å dra til Oslo for å jobbe, eller til Strømmen for å handle. I fremtida skal de beste arbeidsplassene legges til Lillestrøm og det skal være enda mer attraktivt å leve og bo på nedre Romerike, sier Hagen.

Bedre velferd og mer fellesskap

Nå viser altså beregninger fra Menon at en grønn bydel på dagens parkeringsplass vil skape 2400 nye arbeidsplasser og tilføre kommunen 94 millioner årlig.

– Lillestrøm NXT gir plass til flere folk, flere bedrifter og med arbeidsplasser og verdiskapning som kan bli til velferd og fellesskap i hele kommunen. Selv om mye av aktivitetene vil skje lokalt vil de kommunale skatteinntektene komme folk i hele kommunen til gode. Det betyr at politikerne får mer penger til velferd og fellesskap for alle – uansett hvor i Lillestrøm kommune de bor, sier Hagen.

Som eksempel var det i 2018 totalt 29 barne- og ungdomsskoler i Fet, Sørum og Skedsmo kommune. Om politikerne velger å bruke de nye skatteinntektene på disse skolene viser utregninger fra Menon at kommunen kan ansette 180 nye lærere; Det tilsvarer 6 ekstra lærere ved alle skolene i nye Lillestrøm kommune.

Alternativt rekker de økte skatteinntektene til 220 stillinger i barnehagesektoren eller 200 hjemmehjelpere og sykepleiere.

Lillestrøm blir best når gode krefter spiller på lag

Lillestrøm NXT skal tilføre både byen og kommunen noe nytt og positivt. Derfor er det viktig for varemessa å samarbeide godt med politikere, administrasjon og andre krefter som heier på Lillestrøm.

-Vi opplever stor entusiasme for prosjektet blant folk i hele kommunen. Vi lover å lytte til gode råd og innspill fra politikere, folk, næringsliv og institusjoner også i fortsettelsen. Lillestrøm blir best når gode krefter spiller på lag, avslutter Hagen.

Stiftelsen Norges Varemesse ønsker en bred dialog om planene og inviterer til åpent møte 29.august hvor både prosjektet og Menon-rapporten blir presentert mer inngående. Det blir også innlegg og panelsamtale med ordførerkandidatene Jørgen Viik og Kjartan Berland fra hhv. Arbeiderpartiet og Høyre.

Fakta om Lillestrøm NXT:

 • Prosjektet innebærer bygging av over 50.000 kvm næringseiendom og 60.000 kvm attraktive og moderne boliger på dagens parkeringsplass utenfor varemessa.
 • Stiftelsen Norges Varemesse ønsker å fornye seg ved å styrke varemessens forbindelse til byen, samt skape et nytt flerfunksjonelt område til glede for hele Lillestrøm.
 • Det er arkitektkontoret A-lab som står bak forslaget til utbyggingsalternativ og byromsstrategi
 • Dagens område består av parkeringsplass og anlegg tilknyttet messevirksomhet. NOVA Spektrums hovedanlegg har et fotavtrykk på over 50.000 kvm og eksisterende messevirksomhet skal videreføres med ca 40.000 kvm.
 • Stiftelsen Norges Varemesse ønsker å omregulere området til bolig, næring, kontor, hotell, forretning, sentrumsformål, utdanning, parkering samt byrom, gater, plasser, offentlige rom og nødvendig trafikk- og samferdselsareal til nytte for hele Lillestrøm.

 

Fakta rapporten:

 • Menon har på oppdrag fra Stiftelsen Norges Varemesse analysert de økonomiske effektene av Lillestrøm NXT.
 • Rapporten går metodisk gjennom ringvirknings- og skattemodellen som er brukt i utregningene og presenterer modellresultater for effektene av prosjektet
 • Rapporten er basert på Menons ITEM-modell for utregning av ringvirkningsanalyser. Det er også gjennomført en sensitivitetsanalyse og usikkerhetsberegning.

Share this: