LILLESTRØM NXT

Stiftelsen Norges Varemesse planlegger å bygge en ny bydel med boliger, kontorer og annen næringsvirksomhet på dagens parkeringsplass.

Norges Varemesse og området rundt slik det ser ut i dag.

Vi er overbevist om at flere mennesker og nye arbeidsplasser vil skape verdier, glede og fellesskap som kommer folk i hele kommunen til gode.

Ifølge forslaget til ny kommuneplan skal Lillestrøm utvikles til «en av landets mest attraktive bosteds- og etableringskommuner».

Flere fastboende og nytt næringsliv, yrende gateliv og urbane kvaliteter i umiddelbar nærhet til messeområdet vil være et viktig bidra til å nå dette målet. I Norges Varemesse gleder oss til å være med på ferden!

Mulig, ny fasade på Norges Varemesse mot Thon Hotel Lillestrøm. Forslag til ny byscene i bakgrunnen.

Lillestrøm NXT skal tilføre både byen, kommunen og Romerike noe nytt og positivt. Vi ønsker å omregulere området rundt varemessen til bolig, næring, kontor, hotell, forretning og sentrumsformål, med byrom, gater, plasser og offentlige rom, samtidig som vi viderefører messevirksomheten med en halv million gjester hvert år. På denne måten kan vi få glede av en helt ny, grønn og urban bydel i Lillestrøm.

Vi vil gjerne bidra til å utvikle Lillestrøm og Romerike til beste for alle som bor og jobber her. Vi lover å utvikle prosjektet på en måte som gjør at du skal merke de positive effektene av Lillestrøm NXT.

Share this: