LILLESTRØM NXT

Stiftelsen Norges Varemesse planlegger å bygge en ny bydel med boliger, kontorer og annen næringsvirksomhet på dagens parkeringsplass.

Vi er overbevist om at flere mennesker og nye arbeidsplasser vil skape verdier, glede og fellesskap som kommer folk i hele kommunen til gode.

Ifølge forslaget til ny kommuneplan skal Lillestrøm utvikles til «en av landets mest attraktive bosteds- og etableringskommuner». Flere fastboende og nytt næringsliv, yrende gateliv og urbane kvaliteter i umiddelbar nærhet til messeområdet vil være et viktig bidra til å nå dette målet. I Stiftelsen Norges Varemesse gleder vi oss til å være med på ferden!

Lillestrøm NXT skal tilføre både byen, kommunen og Romerike noe nytt og positivt. Vi ønsker boliger, handel, servering, kontorer, hotell rundt dagens messeområdet. Vi ønsker byrom, gater og offentlige rom, samtidig som vi viderefører messevirksomheten med en halv million gjester hvert år. På denne måten kan vi få glede av en helt ny, grønn og urban bydel i Lillestrøm.

Vårt mål er å utvikle Lillestrøm til det beste for alle som bor, jobber og skaper arbeidsplasser i området. Vi skal utvikle prosjektet på en måte som gjør at du merker de positive effektene av Lillestrøm NXT. For å lykkes trenger vi dine innspill.

Send oss en epost med dine innspill allerede nå: [email protected]

Norges Varemesse og området rundt slik det ser ut i dag.
Skisse av Norges Varemesse og området rundt med ny bebyggelse.

Share this: