Lillestrøm er mulighetenes by!

Lillestrøm er i utvikling. Vår ambisjon er å skape den beste totalopplevelsen for fastboende og besøkende, inkludert opplevelsen av å ha kommet til «rett sted»; Et vitalt Lillestrøm –med spennende næringsliv, yrende kafe- og gateliv.

Ifølge forslaget til ny kommuneplan skal Lillestrøm utvikles til «en av landets mest attraktive bosteds- og etableringskommuner».

Flere fastboende og nytt næringsliv, yrende gateliv og urbane kvaliteter i umiddelbar nærhet til messeområdet vil være et viktig bidra til å nå dette målet. I Stiftelsen Norges Varemesse gleder vi oss til å være med på ferden!

Lillestrøm NXT skal tilføre både byen, kommunen og områdene rundt noe nytt og positivt. Vi ønsker å omregulere området rundt NOVA Spektrum til bolig, næring, kontor, hotell, forretning og sentrumsformål, med byrom, gater, plasser og offentlige rom, samtidig som vi viderefører messevirksomheten med en halv million gjester hvert år. På denne måten kan vi få glede av en helt ny, grønn og urban bydel i Lillestrøm.

Vi vil gjerne bidra til å utvikle nye Lillestrøm kommune til beste for alle som bor og jobber her og på Romerike.

Share this: