Flere jobber og større muligheter

Nina Solli og Siri Berggren etterlyser flere kvinnelige ledere i debatten om hvordan vi skal utvikle Nedre Romerike. Utfordringen er helt på sin plass, for midt i den verste helsekrisen i vår levetid står vi også i en sosial krise som krever kraftige tilsvar fra næringsliv, lokalsamfunn og politikere.

Arbeidsledigheten på Nedre Romerike har aldri vært større enn i 2020. Men problemene er egentlig ikke fundamentale. Når massevaksinasjonen starter våren 2021 vet vi at Nedre Romerike har en unik mulighet til vekst; nye arbeidsplasser og en mer bærekraftig framtid. Med arbeidsplasser følger dessuten skatteinntekter og med det et styrket fellesskap med bedre velferd og offentlige tjenester.

I Stiftelsen Norges Varemesse er vi stolte av å ha gjort Lillestrøm til vårt hjemsted. Hvert år kommer det en halv million gjester til kommunen. Med over hundre døgn med ulike arrangementer hvert år er vi med om lag hundre arbeidsplasser en stor bedrift i kommunen. Samtidig er samfunnsbidraget langt større: Vi trenger elektrikere, tømrere, vaskepersonell, sikkerhetsvakter til arrangementene våre. Gjestene våre overnatter i byens hoteller og spiser på byens restauranter.

Gjennom epidemien har vår virksomhet blitt satt på sin største prøve noensinne. De fleste av våre ansatte er permittert, vi er avhengige av statlige støttepakker for å overleve. Samtidig vet vi at mange småbedrifter er i en enda verre situasjon. Vi har alle sett de tomme vinduene i byen vår.

Derfor må det være et mål at flere finner veien til Lillestrøm. Når vi gjenåpner i 2021 vil byen igjen fylles med tilreisende. Når folk finner veien tilbake til Lillestrøm vil det komme oss alle til gode.

Men for Stiftelsen Norges Varemesse stanser ikke ambisjonene ved å komme tilbake til normalen. Vi mener Lillestrøm og Nedre Romerike står i et unikt tidsvindu, hvor vi har mulighet til å invitere flere mennesker til å bo, besøke og arbeide hos oss.

Vi mener at Lillestrøm kommune er en litt for godt gjemt perle. Vi tror kommunen vår er attraktiv for spennende og innovative bedrifter. Vi tror at mer «kraft» til Lillestrøm by vil gjøre at flere ønsker å flytte til kommunen. Vi tror at et slikt sted vil være mer attraktivt å besøke og at et slikt sted vil ha flere restauranter, kafeer, hoteller og kulturtilbud.

Derfor har vi tatt initiativ til å utvikle en grønn og urban bydel på tomten som omgir varemessa. Vi vil gi plass til 1500 nye innbyggere og 2400 nye arbeidsplasser. Vi har tidligere fått beregnet at en slik utvikling vil gi politikerne i kommunen 94 millioner i økte skattekroner som kan brukes på velferd til innbyggerne.

Vi ønsker å bidra til å bygge et mer inkluderende og mer bærekraftig samfunn gjennom vår kjernekompetanse som er inkluderende møteplasser. For å lykkes med en slik utvikling trenger vi lederskap fra politikere, administrasjon og næringsliv.

De kvinnelige lederne påpeker at krisen forsterker behovet for innovasjon og utvikling. De påpeker at fremtidig vekst må komme gjennom en grønnere økonomi, at data og god digital infrastruktur vil bli en avgjørende innsatsfaktor for framtidas næringsliv. Dette er det lett å tilslutte seg. For i kjølvannet av krisen kan det oppstå store muligheter for Lillestrøm, dersom politikerne legger til rette for nye bedrifter og flere folk.

Vi som jobber i Stiftelsen Norges Varemesse, har for lengst erkjent at varemessen kan tilføre lokalsamfunnet så mye mer enn i dag. Derfor inviterer vi politikere og næringsliv til å bruke mulighetene som Varemessen skaper.

Blant våre gjester og utstillere finner vi ledende miljøer innen IT, hjerneforskning, byggebransje, høyere utdanning, shipping og mye mer. Alle møtes de på Lillestrøm for å diskutere digitalisering, omstilling og innovasjon.

Jeg mener at varemessa representerer et stort uutnyttet potensiale for å posisjonere Lillestrøm som et «it» sted for verdens spennende kompetanse-, og innovasjonsmiljøer. Vår visjon er våre mest spennende gjester ikke skal ta toget tilbake til Oslo når konferansen er over. Vi vil at de skal etablere seg i Lillestrøm. Og de skal gjøre det fordi den nye bydelen utenfor varemessens lokaler representerer en av landet mest spennende møteplasser. Vi kaller prosjektet for «Lillestrøm NXT», nettopp fordi det legger til rette for framtidas Lillestrøm med flere arbeidsplasser, grønne møteplasser, flere gjester og bedre byliv.

Gunn Helen Hagen, administrerende direktør Norges Varemesse

Share this: