100 år med verdifulle møteplasser

– Det er vanskelig å overvurdere betydningen Stiftelsen Norges Varemesse har hatt for utviklingen av norsk handelsnæring og kulturliv. Varemessen har vært viktig som nasjonsbygger, som katalysator for norsk næringsliv og som utvikler av noen av våre mest verdifulle møteplasser, sier Gunn Helen Hagen, administrerende direktør i Stiftelsen Norges Varemesse.

Gunn Helen er stolt av fortiden, men understreker at Stiftelsen Norges Varemesse bruker kreftene til å utvikle fremtidens møteplasser. 

Over de siste hundre årene har vi sett at plattformene for utveksling av varer og opplevelser har endret seg. Fra midlertidige salgsboder og provisoriske konsertlokaler, til permanente arenaer for opplevelser, utveksling av ideer og tjenester, kultur og musikkopplevelser, sier hun.

– I stiftelsen Norges Varemesse skal vi være en katalysator for annen aktivitet. Suksessformularet de siste hundre årene har vært å tilrettelegge for gode møteplasser. Det er denne kompetansen og engasjementet som vil danne grunnlag for at vi lykkes i å gjøre andre aktører gode også de neste hundre årene, forsetter Gunn Helen.

Gunn Helen Hagen, administrerende direktør i Stiftelsen Norges Varemesse

Derfor står stiftelsen klar med planer for å utvikle fremtidens møteplasser i Lillestrøm med prosjektet «Lillestrøm NXT» de neste årene.

– Ved å bygge videre på ett av Norges viktigste møteplasser skal vi bli en enda viktigere katalysator for andre – i handel, kultur og næringsliv, sier Gunn Helen.

Nye satsinger i Lillestrøm skal skape fremtidens møteplasser

Fra 1. januar 2020 var nye Lillestrøm kommune et faktum, med et mål om å bli Norges mest attraktive kommune. For Stiftelsen Norges Varemesse er det en selvfølge å bidra til å bygge Lillestrømsamfunnet 

Det er et prosjekt vi har lyst å bidra til. Ved å utvikle det tilbudet vi har i dag, ved å skape viktige møteplasser for innbyggere og tilreisende til Lillestrøm kan vi og kommunen vinne sammen, sier Gunn Helen.

I dag strømmer om lag 500.000 gjester til Lillestrøm for å besøke varemessen. Nå planlegger Stiftelsen Norges Varemesse å ta i bruk den enorme parkeringsplassen utenfor messehallen, og gjøre den om til en grønn oase av møteplasser, restauranter, kafeer og kontorer.

Det planlegges en grønn oase av møteplasser, restauranter, kafeer og kontorer.

– De mellommenneskelige møtene er en av hovedgrunnene til at så mange besøker arrangementene våre. I fremtiden må vi tilpasse oss denne utviklingen enda mer; det innebærer at det er behov for store forandringer i og rundt anlegget på Lillestrøm.

For å fortsette å være en attraktiv møteplass i Norge og for å nå opp i konkurransen om internasjonale arrangementer er vi avhengig av å gjennomføre store endringer i tilknytning til lokalene på Lillestrøm, forteller Hagen.

Født: 1920. Fornyet: Hvert år siden

I år er det 100 år siden Kong Haakon VII åpnet den første varemessen med lykkeønskninger og nasjonalsangen på Akershus festning. I 1920 var formålet å fremme norsk produksjon og næringsliv, og da som nå er det kontakten mellom mennesker som er trekkplasteret for å besøke messene.

Norges Varemesse på Akershus Festning

I dag tar netthandel over for mye av den tradisjonelle butikkdriften og handelskulturen. Når møteplassene blir færre, blir arrangementene på Lillestrøm viktigere rolle enn tidligere, forutsatt at det tilbys noe ekstra, slik at folk også fremover vil oppsøke arrangementene.

Å møtes hos oss for å se på varer og handle over disk er ikke lenger nok for våre gjester, de ønsker å møte likesinnede, og da er det viktig at vi legger til rette for det fremover. Hele «pakken» være riktig og gi en god totalopplevelse og skape inspirerende øyeblikk og gode møter mellom mennesker, sier Gunn Hele. 

Det økte fokuset på gode møter mellom mennesker og inspirerende øyeblikk handler om å ta vare på erfaringene fra hundre års drift, samtidig som Stiftelsen Norges Varemesse må ligge i forkant av utviklingen. Eksempelvis var det da varemessen først ble startet opp viktig å satse på norsk produksjon for å bygge opp landet etter første verdenskrig. Dagens kunnskapsøkonomi og teknologiske plattformer skaper helt andre muligheter og forventninger til møteplasser.

Med dagens kunnskapsøkonomi, hvor vår viktigste ressurs er mennesker; folk sin kompetanse og engasjement, stilles det helt andre krav til møteplasser mellom handel og forbruker, mellom ulike bedrifter og mellom folk enn tidligere, sier Gunn Helen.

Den første Varemessen

Det hele startet høytidelig på Akershus festning i 1920, med folk som ville gjøre forretninger og med et ønske om å skape en folkefest. Kong Haakon VII ønsket velkommen til Norges første varemesse 12. september 1920 og dermed var tradisjonen for kongelige åpninger satt.

At åpningen var en stor begivenhet for publikum kommer tydelig frem i hva journalisten Carl Just skrev etter arrangementet at «Alle som har personlige erindringer om denne første varemessen vil huske den som en vakker, velordnet og overraskende fyldig mønstring av norske varer (…) messen ble med ett slag meget populær (…) Det hele ble en vellykket kombinasjon av varemønstring, forretning og folkefest»

De første årene ble messen arrangert på flere ulike steder i Norge. Den 3. mai 1962 åpnet Kong Olav V, Riksmessen, som ble den første utstillingen i eget messesenter; Sjølystsenteret. 

Her holdt Stiftelsen Norges Varemesse til i hele 40 år og de neste tiårene skulle interessen for Norges Varemesse stige til uante høyder frem til 1991, da hadde antall besøkende steget til over en halv million.

-Vi er kommet hjem til Lillestrøm

Etter 40 år på Sjølyst, flyttet varemessen i 2002 til nye og større lokaler i Lillestrøm. Denne gangen var det Kong Harald V som foretok den offisielle åpningen. 18 år senere er det trygt å slå fast at gjestene har fortsatt å strømme til. 

For Stiftelsen Norges Varemesse er det en selvfølge å bidra til å bygge Lillestrømsamfunnet 

Lillestrøm og Stiftelsen Norges Varemesse har vist seg å være full klaff. Med fantastisk beliggenhet i kort avstand fra Oslo og samtidig tett på verden, med Gardermoen like ved, spiller Stiftelsen Norges Varemesse en stadig viktigere rolle for nærings- og kulturliv, sier Gunn Helen.

Flyttingen til Lillestrøm har også vist seg å være bra for folk i kommunen: Med over 500.000 gjester skapes det arbeidsplasser og aktivitet samtidig som Lillestrøm settes på kartet

Vi skal være mer enn en hjørnestensbedrift. Jeg opplever at vi er kommet «hjem» til Lillestrøm. Derfor skal vi bli enda bedre til å spille på lag med lokale krefter og bidra til å bygge lokalsamfunn og gi kraft til hele nedre Romerike, sier Hagen.

Share this: