LILLESTRØM NXT

Når nye Lillestrøm kommune ser dagens lys ønsker Stiftelsen Norges Varemesse å være med på ferden. Derfor har vi etablert prosjektet LILLESTRØM NXT.

Stiftelsen Norges Varemesse planlegger å bygge en ny bydel med boliger, kontorer og annen næringsvirksomhet på dagens parkeringsplass.

 

Vi er overbevist om at flere mennesker og nye arbeidsplasser vil skape verdier, glede og fellesskap som kommer folk i hele kommunen til gode.

Ifølge forslaget til ny kommuneplan skal Lillestrøm utvikles til «en av landets mest attraktive bosteds- og etableringskommuner».

Flere fastboende og nytt næringsliv, yrende gateliv og urbane kvaliteter i umiddelbar nærhet til messeområdet vil være et viktig bidra til å nå dette målet. I Norges Varemesse gleder oss til å være med på ferden!

 

 

Lillestrøm NXT skal tilføre både byen og kommunen noe nytt og positivt. Vi ønsker å omregulere området rundt varemessen til bolig, næring, kontor, hotell, forretning og sentrumsformål, med byrom, gater, plasser og offentlige rom, samtidig som vi viderefører messevirksomheten med en halv million gjester hvert år. På denne måten kan vi få glede av en helt ny, grønn og urban bydel i Lillestrøm.

Vi vil gjerne bidra til å utvikle nye Lillestrøm kommune til beste for alle som bor og jobber her. Vi lover å utvikle prosjektet på en måte som gjør at du skal merke de positive effektene av Lillestrøm NXT enten du bor i Fet, Skedsmo eller Sørum.

 

Share this: